• подарки оптом, подарки опт
 • сувениры оптом, сувениры опт
 • бизнес сувениры
 • бизнес подарки
 • сувенирная продукция
 • купить футболки оптом
 • бейсболки
 • ежедневники, ежедневник
 • подарки для женщин
 • подарки для мужчин

 • Petőfi-telep rövid története a " Szív napi tortajegy" elnyeréséhez


  admin- Közzétéve18 május 2012

   

  Az első világháború végén, Szegeden a lakáshelyzet gyökeresen megváltozott az Erdélyből, és délvidékről ezrével érkező menekültek miatt. 1918végén, 1919 elején Bálint János és társai, javarészt ácsok, kőművesek a várostól házhelyeket kértek. A körtöltésen kívül a már felparcellázott, mély fekvésű, közművek nélküli telkeket, munkások, altisztek és nyugdíjasok örökbérletként kapták meg. Az első bérlők 2aranykorona fillért fizettek négyszögölenként. Így jött létre 1922-ben Somogyi-telep. Ugyanebben az évben már a helyi lapok is Somogyi Szilveszter akkori polgármester után, Somogyi-telepként írnak a helyről. 1922-26 között harminchárom utcában 1057 telket osztottak ki.
  1926. október 25-én a telep katolikus közössége állított emlékkeresztet az iskola, az abban lévő kápolna és oltár felszentelése alkalmából, melyet Glattfelder püspök celebrált. A szentmisét az iskolakápolnában tartották. A telepi szegény emberek 30ezer pengőt adtak össze a templomépítésre. 1928-ban kaptak a hívek önálló lelkipásztort Széll János személyében, ekkor kezdődött az anyakönyvezés is. Ez év júliusában kondultakmeg először a templom harangjai is. A harangláb a Templom tér és az 5. utca sarkán álló iskola elé épült. (Szántó Kovács János utca, Fő tér) 1933-45ig Karácsonyi Guidó volt a telep plébánosa. 1935-re készült el a Jézus Szíve tiszteletére felállított templom, mely freskóit Vinkler László szegedi festőművész készítette ingyen. Tápai Antal mintázta és Skultéti János fafaragó készítette el a bejárati ajtó domborműveit. 1937-ben szintén Tápai Antal mintázta meg a 280 cm magas Jézus Szíve szobrot, melyet Kulai József faragott ki. A szobor jelenleg a templom mellékhajójában található. A templom északi tornyában két harang lakik. A nagyobbik súlya 200kg, és „Boldogasszony anyánk, ne feledkezzél meg szegény magyarokról” felirat olvasható rajta. A kisebbik harang súlya 100kg és ezen a „Szent József, az anyaszentegyház védőszentje, könyörögj érettünk” szöveg olvasható. Az 1887-ben készült orgona 1941-ben került a templomba a Budapest-Krisztinavárosi Állami Tanítóképzőből. A templom felszentelésére 2007-ben került sor. Önálló egyházközösségről 1995-ig beszélhetünk, amikor is a Szeged-Algyői, majd 1996-ban Szeged -Tápéi plébániához csatolták a gyülekezetet. Jelenleg Perlaki György plébános szolgálja híveit. A Csap utcában a plébánia 1975-ben épült, a felújítása 2012 februárjára fejeződött be.
  1923-ban 180tanköteles korú, 1925-ben 165 óvodaköteles korú gyermek élt a telepen.
  1926. szeptember 1-én Héhn János igazgató vezetésével megnyitotta kapuit a telep első iskolája, melyet Horthy kormányzó október 5-én megtekintett. Tíz évig állt a mai Művelődési ház és könyvtár helyén, majd műszaki okok miatt lebontották. 1940-ben nyílt meg mai helyén az akkor hat tantermes iskola. 1949-ben a Fő téren álló 1. számú iskola igazgatója Toldy István, első szegedi pedagógusként Kossuth-díjat kapott. Az iskolát Petőfi Sándorról nevezték el. 2009-2010-es tanévben összevonták a Hunyadi János, a tápéi Bálint Sándor és a Petőfi Sándor Általános Iskolát, az igazgató Szöginé Veczkó Ibolya a Petőfi Sándor általános iskola vezetője lett.
  1928-ban épült meg a Szeged Somogyi-telepi Római Katolikus Zárda- népiskola, a 15. és 16. utca sarkán (Lidicei tér). A Miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővérek tanítottak Széll János akkori plébános igazgatása alatt. Már az első évben 306 tanulót okítottak itt négy tanteremben a rend céljait szemelőt tartva. Az államosítás után 1958-ban Gera Sándor, 1991-től Hunyadi János nevét vette fel az iskola. Az általános iskolai oktatás 2011-es tanévig tartott, ekkor már a Petőfi Sándor Általános iskola tagiskolájaként működött az iskola.
  1929-ben épült fel az 5. utca (Csap u. és Szántó Kovács János u.) sarkán a telep első óvodája. 1932-ben a 11. utca (Gábor Áron u. és Göndör sor) sarkán álló, majd 1939-ben az 58. utcai (Délceg u.) óvodát is birtokukba vehették a telepi gyerekek. Az utóbbi kisdedóvót a Szent Vincés apácák tartották fenn a várossal közösen. A három óvoda a harmincas évek végére csaknem 200 telepi család gyermek elhelyezési gondját oldotta meg. 1946-ban a Göndör soron, az óvoda mellett 25férőhelyes bölcsödét nyitottak.
  1938-ban épült szintén a hívek adakozásából a 14. és 25. utca (Szellő és Sirály u.) sarkán a református templom, Szojka Jenő terve alapján. 1940-ben szentelték fel. Szószéke, úrasztala falburkolata az azelőtt megszűnt belvárosi kávéház elbontott falburkolatából készült. 2004. május 25-én szentelték fel a felújított templomot. Az építéskor terveztek egy karzatot is, ami akkor nem épülhetett meg, de a felújítással ez is elkészülhetett, helyet adva egy gyülekezeti teremnek. Önálló lelkésze nem volt, az újszegedi református Egyházközség gondozási körébe tartozott. 1948 decemberében szerveződött önálló egyházközséggé és választották lelkipásztorul Szabados László volt börtönlelkészt. 1956 júniusától Achs Károly, 1962-2011. Papp László volt a lelkipásztora. A Nagytiszteletű úr fontos személyiséggé vált Petőfi-telepen. Kertészmérnök feleségével alapfokú házi kertész tanfolyamokat indítottak, növényvédő és gyümölcstermelő társulást is létrehoztak. A társulás mintájára alakult meg a Kertbarát kör. Majd a Földműves Szövetkezet, később ÁFÉSZ növényvédelmi felelőse lett. Ennek keretein belül tavasztól őszig a közterületeken álló fák gondozását, permetezését végezte, de olykor a töltést rongáló patkányok irtását is magára vállalta. 2011-ben bekövetkezett halála óta Cirokné Botár Éva lelkésznő teljesít szolgálatot.
  1949 júliusától Somogyi-telepből Petőfi-telep lett.
  1926-ban Dr. Mogán Béla felsővárosi tisztiorvos járt ki hetente háromszor rendelni, 1929-ben Dr. Veres Miklóst, 1931-ben Dr Havas Imrét nevezték ki kerületi tisztiorvosnak. 1939-ben a 3. utcában (Bokányi Dezső u.) nyílt meg a zöldkeresztes tanácsadó. 1941-ben Dr. Fenyeres Jenő látta el a körzetet. 1954 telén költözött az addig romosan álló 7. utcai (Vadas Márton u.) házba az orvosi rendelő. Ekkor Dr. Vámossy József volt a körzeti orvosa a telepnek, 1983-ban ő írta meg Somogyi-telep és Petőfi-telep történetét. 1955-ben a mai Acél utcában nyílt meg új körzeti orvosi, fogorvosi rendelő és itt kapott helyet a védőnői tanácsadás is. 1926-ban Selmeczy Béla kapott engedélyt patika nyitására a 8. utcában (Löwy Sándor u.), majd később saját házában nyitotta meg a gyógyszertárát a 9. utca sarkán, ahol ma is áll. (Pápai és Csap u.)
  Még az 1920-as években megalakultak az első egyletek, iparos kör, népkör, legényegylet, ifjúsági egyesület, templomépítő bizottság, polgári kaszinó. Közösségi hely nem lévén első üléseiket kocsmákban tartották. 1929-ben Becsky Balázs vezénylete alatt megalakult az első énekkar, Somogyi-telepi Dalkör néven, melynek tagjai kizárólag férfiak voltak. 1948-as feloszlásáig több dalos találkozón nyújtott kimagasló teljesítményt. 2004-ben az elődök tradíciói nyomán megalakult a Petőfi-telepi Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület Népdalköre, Pálnik András vezetésével. Lelkesedésüket dicséri, hogy a következő évben az országos versenyen kiváló minősítést szereztek. 2008-ban szintén Pálnik András vezetésével a Jóbarátság Népdalkör is létre jött.
  1952-ben a Somogyi Könyvtár átvette az egyetem által 6. utcában (Benczúr u.) működtetett olvasószobát. Itt jött létre a város első fiókkönyvtára. A Petőfi-telepi fiókkönyvtár állománya ma megközelítőleg 7ezer kötetből áll.
  1962-ben az addig amerikai mintára számozott utcák nevet kaptak, többségében munkásmozgalmi harcosokról. 1970-ben 2725 család élt Petőfi-telepen, mely Új-Petőfi- teleppel kiegészülve 11ezer főt jelentett.
  Az ötvenes években a „népnevelő ház” a 3. utcában (Bokányi Dezső u.) volt, itt heti rendszerességgel voltak filmvetítések. Amikor a mozigépész nem ért rá, Papp László református tiszteletes látta el ezt a feladatot.
  1977-ben épült fel a Petőfi-telepi Klubkönyvtár, amelyben helyet kapott a Somogyi-könyvtár 10ezer kötetes fiókkönyvtára. Hivatalos neve 1978-79. között November 7 Művelődési Központ Petőfi-telepi Klubkönyvtára, 1980-tól Bartók Béla Művelődési Központ Petőfi-telepi Klubkönyvtár, majd 2008-tól a Bartók Béla Művelődési Központ megszűnésével önálló intézménnyé vált a Petőfi-telepi Művelődési Ház. Az intézményvezetők közt a teljesség igénye nélkül megemlíthetjük, Eszik Zoltánt, Némethné Csala Gabriellát, T. Molnár Gizellát, utóbbi ma a Szegedi Tudomány Egyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőttképzési Intézet vezetője. Az 1980-as évben a filmvetítések és Nyugdíjas klub, Házasok klubja mellett, működött Nyolcadikosok klubja, Kertbarát kör, Kincskereső klub, Ki mit tud klub, Ifjú zenészek klubja, Bábszakkör, Ifjúsági klub stb. 2006 márciusában avattuk fel a megújult művelődési házat. Korszerű, a mai igényeket kielégítő épület már egy kétszáz főt is befogadni képes nagyteremmel, színpaddal bővült. Az épület Fő térre néző homlokzata alatt a könyvtár is méltó helyre talált. A művelődési ház minden korosztály felé kitárta kapuit. Rekreációs csoportok, önismereti csoportok, szakkörök, civil egyesületek működnek szép számmal. (színjátszó körök, gyermek és felnőtt néptánccsoportok, hastánc, gyermek és felnőtt társastánc, zumba, rajzkör, kerámia szakkör, kick-boksz stb.)
  1994-ben Toldi Ferenc megalapította az ingyenesen megjelenő és 4500 példányszámban terjesztett Körtöltésen kívül című újságot, amely közhasznú információkat és a helyi vállalkozások hirdetéseit tartalmazza.
  Érdekességként megemlíthetjük, hogy a méltán világhírű drámai szoprán, Tokody Ilona, Temesi Mária operaénekesnők Petőfi-telepről származnak, de híres Petőfi-telepi lakosok sorát gazdagítja Lékó Péter is.
   

   

  Hírlevél

  Iratkozzon fel ha szeretne értesülni programjainkról, rendezvényeinkről. A feliratkozáshoz regisztráció szükséges.

  A regisztrációhoz kattintson a jobb felső sarokban található "Sign up" feliratra.
  A belépés után a hírlevélre való feliratkozáshoz kattintson a jobb oldalt megjelenő "Feliratkozás" gombra.

  Körtöltésen kívül