Petőfi-telepi Művelődési Ház

Életet az éveknek

Fő  feladatunk, hogy a megyében tevékenykedő és egyesületünkhöz csatlakozott klubközösségek  munkáját segítsük.
BEMUTATKOZÁS:

Egyesületünk  2003-ban alakult meg, a már működő  Országos  Szövetség tagszervezetei /klubok/ összefogásából.
Fő  feladatunk, hogy a megyében tevékenykedő és egyesületünkhöz csatlakozott klubközösségek  munkáját segítsük.
Célunk a klubok önállóságának megőrzése mellett, a népi hagyományok, a kulturális örökségek  ápolása, bemutatása  a jelen időben mind azt szolgálja, hogy értékeink  megmaradjanak, azokat átadhassuk.
Munkánk során  szoros  az együttműködés az országos szövetséggel, hiszen a közös érdekek képviselete nagyon fontos, illetve a kölcsönös információ áramlás, mind segítik a munkánkat.
Hasonlóan fontos, hogy  együtt működő kapcsolat épüljön ki a Szeged Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsával. Nyugdíjasaink  jelentős  számban  a szegedi nyugdíjas klubok tagjai, vagy a Szeged vonzáskörzetében élnek, ezért is fontos a szoros kapcsolattartás az Idősügyi Tanáccsal.
Az egyesületünk  2018. július 21-én ünnepelte fennállásának 15 éves évfordulóját egy közös ünnepség keretében. Nagy örömet jelentett a már 15 éve regnáló klubvezetőknek, hogy oklevéllel, virággal és ajándékkal  köszöntük meg folyamatos, kitartó és alázatos munkájukat.
Feladataink között  a hagyományosnak  mondhatók mellett a “fiatalítás”  tűnik az egyik legizgalmasabbnak, mivel az tapasztalható több területen, hogy nincs nagy aktivitás az  önzetlen önkéntes munkára. A szakmai jellegű segítőmunkában mindenképpen ezt szeretnénk javítani. Az alig egy éve megválasztott új  Elnökség  számára ez a feladat, a programok  újra gondolásában, új szervezési módszerek  egyeztetésében  fog megnyilvánulni.
Azt szeretnénk  mindenképpen elérni, hogy  valamennyi klubunkban  a jó közösségi élet megmaradjon, a családias jelleg erősödjön, és minél több nyugdíjast, és nyugdíjas közösséget  nyerjünk meg saját  programunkhoz.

  Petőfi-telepi Művelődési Ház 6727 Szeged, Szántó Kovács János u.28.

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT!
Szalai Antal
megyei elnök
szalai.antal.45@gmail.com
Életet az éveknek