Petőfi-telepi Művelődési Ház

Petőfi-telepi Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület

Egyesületünk olyan tevékenységet folytat, melyet a törvény nem tilt, illetve összhangban van az Alaptörvénnyel.
BEMUTATKOZÁS:

Egyesületünk 1978-ban alakult 40 évvel ezelőtt. Eleinte mint klub működött, majd 2004–ben megváltozott az egyesület működési formája és akkor bíróság által jegyzett szervezet lettünk. Az átalakulás nagy változást jelentett az egyesület életében. Az ALAPSZABÁLYNAK MEGFELELŐEN céljaink különösen: emberi és állampolgári jogok érvényre juttatása, szociális helyzet javítása, különös tekintettel a hátrányos helyzet javítására, kulturális tevékenység kibontakoztatása, idősek és fogyatékkal élők támogatása, a nyugdíjasoknak és időskorúaknak, mint hátrányos helyzetű társadalmi rétegnek esélyegyenlőség biztosítása, összefogás, kapcsolatépítés más szervekkel, egyesületekkel. Elkötelezettség a hagyományok ápolására, átörökítésére bevonva ebbe a tevékenységbe a fiatalabb generációt.
Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi:
a./ A nyugdíjasok részére ingyenesen szervez rendezvényeket, Népdalköri Találkozókat, Fesztiválokat, Nyugdíjas Regionális Baráti Találkozókat stb.
b./ Műveltségi vetélkedőket, melybe bevonják a fiatalabb generáció tagjait és a nyugdíjasokat különös tekintettel a hátrányos helyzetben élőket. Vetélkedőn részt vevők munkáját ajándékkal ismerjük el.
c./ Kedvezményes szociális és gyógyüdüléseket szervezünk Pl. Hajdúszoboszló stb.
d./ Idős és szociálisan rászorulók felkarolása, segítése
Egyesületünk ingyenes egészségügyi programokat, gyógytornát, hallásszűrést szervez tagjainak. Rendezvényeinket nem csak saját tagjaink, hanem a környezetünkben lévő civilek, civil szervezetek is ingyen látogathatják. Szervezetünk egy igazi nagycsalád, ahol segítjük, törődünk egymással, barátságokat kötünk. Egyesületünk munkáját nagyban segíti az Idősek Közösségi Központja programokkal, Idősek Akadémiája, számítógépes tanfolyam stb. Az Egyesület székhelye a Petőfi telepi Művelődési Házban van, itt tartjuk minden kedden a klubfoglalkozásokat.
Az egyesület támogatásához nagyban hozzájárul az „Idősügyi Támogatási Keret,” melyet az egyesület működéséhez és programjainak megvalósításához használunk fel. Egyesületünk pártoktól független, politikai tevékenységet nem folytat, pártokat anyagilag nem támogat és pártoktól támogatást sem fogad el. Egyesületünk olyan tevékenységet folytat, melyet a törvény nem tilt, illetve összhangban van az Alaptörvénnyel. Az egyesület működése nyilvános, bárki eljöhet foglalkozásainkra szívesen látjuk tagnak.

kiállító terem

Minden kedden:14-16 óráig

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT!
Virágh Istvánné
Petőfi-telepi Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület vezetője
viraghistvanne@gmail.com | 06-30-610-3959
Petőfi-telepi Szépkorúak Nyugdíjas Egyesület