Petőfi-telepi Művelődési Ház

Novella pályázatunk megosztott első helye: Az algyői gázfákláyk után (Göncziné Pálfy Katalin)

Az algyői gázfáklyák után

Nincs, szegedi, akit meg nem ihletne mai belsejében az a messzire látszó földi jel: karnyújtásnyira vagyunk a telepemtől! Szinte liheg a láng, majd alázatosan alábukik, fel-felcsap az égig, a hajdani kicsiny házunk helyét is bevilágítani.

A hajdani XI-es utca szülötte vagyok. Már lassan egy esztendeje dúlt a második világégés, kicsiny telepünk –hallottam sokszor szülői elbeszélésből – ki is szenvedte a magáét belőle.

Az angolszász bombázók talán rádióadónak képzelték a szeretett Tiszán  átfeszített vezetékeket, megbombázták, bele-belemartak a kicsiny világomba. Az akkor még gyatra irányítás miatt a város vértje – a körtöltés- is foghíjas lett, ahol később átjárót épített a logika.

Ha ma a töltésen átszuszog a régi-régi Ikarus, jobbra a Gábor Áronon tisztán látom azt a kis telket, amely felcseperedésemre sem lett újból lakott. A teljes család szállt onnan mennybe, oda lett a kicsiny kunyhó, oda a felfűzött paprika a tornácról, hiszen a mi földünk egy közelitől sem alábbvaló, így bölcsője lehet a piros aranynak. Kevesen tudják ezt  már ma…

Mi még magáztuk a Mamát, erény volt a szép beszéd, így idősödve is olykor át akarom adni a helyet a gyengébbeknek. Hittel, értelemmel mi meg vagyunk fertőzve.

Első udvarolgatóim is a töltést célozták meg a XI-es utca harmadik házáig, mára festett képem van… egy egészen más, modern, mediterrán sárgára festett csicsás palotáról.

Korábban a járdára kellett a sántát még felfesteni, a kocsiúton több volt a fű, mint a kőzúzalék. A  mai csatorna kesze-kuszán kacskaringózott a töltés alatt, a mi házunk mellett egy apró erecske folydogált bele a legkisebb esőkor is. Cicomás napkárász illegett a snecik között, a sásra még nem akadt autógumi, műanyag palackokról meg csak meséink voltak a tengeren túlról. Maradhattak volna máig ott a le nem bomló kuszaságok, noha a hírek eljutnak a második X után elhagyott városrészről.

Kicsit a béke szigete ez a telep, s kérdezhetnék honnan az a tolakodó rátekintés?

A miskolci televízió Szegedig ellátszik, a szegedi meg oda, a volt nagyipari fellegvárba. Nem vagyok itt otthon igazán… A gyermekeim már „világjárók” lettek, míg én a meteorológiában is a szegedi fokokat fülelem. Az itthonit ugyanis a XII. emeleten zúdítja rám a szél az év minden napján, de az akácos illat, ebben a percben is előtört az orrom legapróbb idegvégződéséből is. Az édes bagrinya, ahogy akkor az akácfürtöt hívtuk, még kirántva is mézes étek, nem tudom, ti ott ezt értitek?

Nagy csoda sem kell tiszavirággal; kuttyogatóval halászó tápai Nagy Pista a fekete csónak ölén… nincs már a vízen. Ez a csoda, az elmúlás végtelen kegyetlensége, amire a Teremtő talán nemigen fordított elég gondot.

Fád, ki nem vágyik kicsit vissza a gyermekkorába. A Kőrössyvel átal (mondtuk ezt így igazi magyarul!) még csemeték voltak a mai rengeteg emberderekú fái, a telepről mi a Sárgára jártunk kutyálkodni. Akkor a víz nem halott „sebességével” terpeszkedett még, a Vaskapun még át-átjött egy egy víza, a siklót meg jajgatva félték a békák, s az ügyesebbjei nagy csobbanással tűntek el a szőke habokban.

Mi még sanda szemlesütve lestük a tápai legényeket, ma házasság együttélést ér (ritkán házasságot!), ha telepi, ha tápai is a választott. Van, hogy a telepen átszáguldó buszról szívom magamba a hazai levegőt, s nem tudom, hogy kifelé az a bicegő öreg, kit rejt a kakastaréj-frizura, akinek a szülei lehetnének a kortársaim.

Ha nincs közös emlék, nincs fogódzó sem. És mégis csak jön, jön az ember a bölcsőhöz, ahol a fű, a levelek, a virágok mindent tudnak rólunk, hiszen azok a szülékből, az ősökből sarjadtak.

Lefut a víz, ma a már modern „sivalkodó transzformátorokon”, piszkos libegése a ma és nem a múlt, de ne csüggedjetek. Amit a Tisza nem mosott el tölgyes formájában a Nagy Vízkor, azt a ma ferde kitérői sem fogják elpusztítani soha.

Még állnak itt-ott vályogból, vert agyagból apró házikók, s eljő az az idő, amikor tilos lesz lebontani a népmeséket, a piciny ablakokat odabenn nem vasorrú bába leső szeme pásztázza, hanem a múlt szeretete, a tölgy, az elpusztíthatatlan sok-sok előd.

Addig leszünk, amíg a gyermekeinket a művészet és a könyv, a kép, a zene, a terítőkbe varrott virágok, az agyara festett cirádák, a papírból hajtogatott farkas és virág, a tánc és a sport meg tudja mozgatni, a közönség több lesz, azaz közösség is, amíg a Somogyi osztotta kicsiny tanyákat örömmel mondjuk otthonnak.

Miskolc ami most átöleli a kicsiny telepet, az ösztövér Petőfi szobrot a Fő téren, a hangyaként körbe-körbe futkározó buszok meg belehordanak bennünket a nagy körforgásba, a templomból meg kihallatszik egy ütem Buxtehude, ki majdnem a Nagy Bach apósa lett.

A Teremtő szóljon hát hozzánk, és a keze takarja kincseinket. Ezekre ugyanis később is szükség lesz.